=> kijk regelmatig op ons gastenboek/logboek en www.facebook.com/vriendenvandepollux voor het actuele nieuws ! <=
"MARITIEME VRIENDEN VAARDAG OP
ZATERDAG 22 april 2017"
Beste Maritieme Vrienden
zaterdag 22 april 2017 organiseren
de Vrienden van de Pollux samen met de Kroonvaarders
een maritieme vaardag a/b van de m.s. Stortemelk van Rederij het IJ
Het programma voor deze dag is :
11.30-12:00 uur inschepen op pier 14 achter het Centraal-Station.
12.00 uur vertrek en koers naar IJmuiden door de zeesluis met
een rondje Fort-eiland en vissershaven
met op de terugreis langs de Pollux
17.00 uur terug aan pier 14 om af te monsteren

In verband met de inkoop en organisatie wordt men verzocht zich voor 5 april 2017 aan te melden via email bij: Willem Verdonk --> verdonk.willem.vito@gmail.com
met opgave van het aantal personen en hun naam
en gelijktijdig E 13.50 per persoon over te maken op rekening nr. NL14INGB0004947156 tnv W. Verdonk
Wij verheugen ons om jullie weer te zien op deze maritieme vaardag:
Willem Verdonk (voorzitter en kasbeheer)
Kees van Huisstede (public-relations en ledencontact)
Gerard Siteur (beheer website en vriendenregistratie)gerard4233@vriendenvandepollux.nl

ATTENTIE: HET INSCHEPEN OP PIER 14 IS TUSSEN 11:30-12:00 UUR !
Pier 14 is links achter het Centraal-Station vlak naast de NDSM-pier.
Degenen die met de auto komen kunnen deze zoals gebruikelijk
bij de NDSM IJ-kantine in Noord parkeren en nemen vervolgens de pontveer naar het Centraal-Centraal station.
De vaartijd is 14 minuten zodat men de veer van 11:15 moet nemen om tijdig op de ms-Stortemelk in te schepen.
Degenen die met het openbaar vervoer komen kunnen direct op pier 14 inschepen.


 

"IK ZAG TWEE BEREN HET TIJ DOEN KEREN ........"
Onze Pollux-beren Willem Verdonk en Kees van Huisstede zijn erin geslaagd om de, sinds afgelopen zomer, in een uitbaters-storm verkerende vrienden-club veilig naar rustig vaarwater te loodsen. Hoe kwamen we in dit zware weer verzeild ?
Jan van Duivenboden heeft in 2006 met ontzettend veel inspanning en enthousiasme de "vrienden van de Pollux" van de scheepshelling doen glijden en de aanzet gegeven voor de jaarlijkse reunies en pikheets. Helaas moest hij na de 7e reunie in 2012 om gezondheidsredenen het rustiger aan doen en nam Rinus Hessing het organiseren van de evenementen van hem over. Na de 10e reunie in 2015 hebben Willem Verdonk en Kees van Huisstede op zijn verzoek het roer van hem overgenomen. In al die jaren heeft de Pollux meerdere horeca-uitbaters meegemaakt. Al deze uitbaters vonden het fijn om de Pollux-vrienden bij hun evenementen te mogen verwelkomen en voelden zich verbonden met ons maritiem gedachtengoed. In januari 2015 kwam er een nieuwe uitbater en ging de Pollux voor groot onderhoud in het dok. Conform de nieuwe horeca-opzet werden alle kenmerken van het matrozen-instituut en zijn attributen respectloos en radicaal verwijderd om plaats te maken voor een Indonesische uitstraling. Een voorbode voor een andere weers-gesteldheid.
Wij zijn een vrienden-club en geen vereniging met contributie betalende leden. Dit impliceert dat om onze evenementen voor iedereen betaalbaar te houden we afhankelijk zijn van sponsors, vrijwillige giften en een consumptie-korting van de uitbater in ruil voor regulier onderhoud. Afgelopen zomer werd duidelijk dat de inmiddels geinvesteerde 1500 uren onderhoudswerk van Willem en Kees door de uitbater van de Pollux-Pacific op geen enkele manier zichtbaar werd gewaardeerd en vaak tegengewerkt. Van gereduceerde prijzen voor de reunie en pikheet was al helemaal geen sprake. Het was duidelijk dat de uitbater geen enkele affiniteit had met de 75-jaar maritieme geschiedenis van de Pollux.
Genoeg is genoeg en dus tijd om het drijvend Indonesische restaurant te verlaten.
De vrienden van de Pollux zaten in zwaar weer maar gelukkig werd ons noodsignaal opgevangen door de reder van de ms-Stortemelk. Al snel bleek dat hij van hetzelfde maritieme hout gesneden was en vooral zeer verheugd met het onderhouds kluswerk van Willem en Kees. De varende pikheet van 29 oktober op de ms-Stortemelk werd vervolgens een enorm succes . Voor het eerst werd er gevaren en liet de reder zijn waardering blijken met vriendelijke consumptie prijzen.
Als wij als maritieme vrienden ook in de toekomst onze evenementen willen blijven continueren en voor iedereen betaalbaar houden is een extra mannetje van harte welkom. De ms-Stortemelk is een echt schip met een lengte van 38 m en uitgerust met een machinekamer waarin 2 Volvo Penta's van 800 pk, een plek waar ex-zeevarenden zich meteen thuis voelen om de handen uit de mouwen te steken. Wij laten toch als maritieme vrienden het beren-liedje niet eindigen met:
"WIJ STONDEN ERBIJ EN KEKEN ER NAAR" ?
Heb je ideeen, suggesties of vragen praat er dan eens met Willem en Kees over op de komende varende nieuwjaarsborrel van 21 januari.
Ik wens alle vrienden fijne feestdagen, een voorspoedig 2017 en een gezellige varende nieuwsjaarborrel.

Gerard Siteur (website beheer en vrienden registratie).
11 dec 2016

 


 

"VARENDE NIEUWJAARSBORREL MET STAMPPOT OP
ZATERDAG 21 JANUARI 2017"
Beste Vrienden van de Pollux
zaterdag 21 januari 2017 houden we een nieuwjaars pikheet
a.b van de m.s. Stortemelk
Het programma voor deze dag is :
12.30 uur inschepen op pier 14 achter het Centraal-Station.
13.00 uur vertrek en nieuwsjaars-toast 15.30 uur Stamppot buffet.
17.00 uur terug aan pier 14 en ontschepen.

In verband met de inkoop en organisatie wordt men verzocht zich voor 5 jan 2017 aan te melden via email bij: Willem Verdonk --> verdonk.willem.vito@gmail.com
met opgave van het aantal personen en hun naam
en gelijktijdig Ç 7.50 per persoon over te maken op rekening nr. NL14INGB0004947156 tnv W. Verdonk
Wij verheugen ons om met jullie het Pollux-vrienden-jaar in te luiden:
Willem Verdonk (voorzitter en kasbeheer)
Kees van Huisstede (public-relations en ledencontact)
Gerard Siteur (beheer website en vriendenregistratie)gerard4233@vriendenvandepollux.nl

Pier 14 is links achter het Centraal-Station vlak naast de NDSM-pier.
Degenen die met de auto komen kunnen deze zoals gebruikelijk
bij de NDSM IJ-kantine in Noord parkeren en nemen vervolgens de pontveer naar het Centraal-Centraal station.
De vaartijd is 14 minuten zodat men de veer van 12:30 moet nemen om tijdig op de ms-Stortemelk in te schepen.
Degenen die met het openbaar vervoer komen kunnen direct op pier 14 inschepen.


 

"VARENDE PIKHEET OP ZATERDAG 29 OKTOBER VAN 13:00-17:00 UUR"
Zaterdag 29 oktober is er weer een pikheet maar anders dan voorgaande jaren zal het een maritieme combinatie zijn van varen onder het genot van een hapje en drankje aan boord van de ms-Stortemelk.
Het inschepen op de ms-StortemeIk is om 12:45 uur op pier 14 achter het Centraal-Station. Om 13:00 uur is het "voor en achter" dus zorg dat je op tijd bent.
Om 17:00 uur meren we weer af.
Pier 14 is links achter het Centraal-Station vlak naast de NDSM-pier. Degenen die met de auto komen kunnen deze zoals gebruikelijk bij de NDSM IJ-kantine in Noord parkeren en nemen vervolgens de pontveer naar het Centraal-Centraal station. De vaartijd is 14 minuten zodat men de veer van 12:30 moet nemen om tijdig op de ms-Stortemelk in te schepen.
Degenen die met het openbaar vervoer komen kunnen direct op pier 14 inschepen.
Aan de pikheet en hapjes zijn, behalve de persoonlijke drankjes, geen kosten verbonden.
In verband met de proviandering wordt men dringend verzocht om zich tijdig aan te melden via email bij: Willem Verdonk --> verdonk.willem.vito@gmail.com

Wij verheugen ons jullie weer te zien:
Willem Verdonk (voorzitter en kasbeheer)
Kees van Huisstede (public-relations en ledencontact)
Gerard Siteur (beheer website en vriendenregistratie) gerard4233@vriendenvandepollux.nl


 


"HET GETIJ VERLOOPT"
De verstandhouding met de uitbater van de Pollux-Pacific was de afgelopen anderhalf jaar niet zoals een goede samenwerking behoort te zijn. Zo verliep het maken van afspraken voor overleg inzake reunie of pikheet uiterst moeizaam. Ook tijdens de klusdagen werd meer tegen- dan medewerking ondervonden. Voor de organisatie van de Pollux-vrienden is daarom het moment van "genoeg is genoeg" aangebroken en TIJD OM DE BAKENS TE VERZETTEN.
De vrienden-organisatie is reeds bezig met plannen voor de pikheets en reunie voor het komend seizoen. Zo is er al contact met de eigenaar van de voormalige veerboot m.s. Stortemelk waarbij meerdere interessante vaar-opties mogelijk zijn. De prijzen van hapjes en drankjes zullen zelfs lager zijn dan op de Pollux-Pacific waar de uitbater al prijsverhogingen heeft aangekondigd.
Onze medeklusser van het eerste uur Tonko Tonkes heeft aangegeven geen deel meer te willen zijn van het vrienden-organisatie-team. Wij vinden dit jammer en respecteren zijn beslissing.
Het organisatie-team hoopt dat onze Pollux vrienden begrip hebben voor de situatie en wenst iedereen alvast een hartelijk welkom op de volgende pikheet (nadere informatie volgt nog).

Het Organisatie-team: 21 juli 2016  
Willem Verdonk: voorzitter en kasbeheer
Kees van Huisstede: public-relations en ledencontact
Gerard Siteur: webbeheer en vrienden registratie

 


  


Beste Pollux-genoten,
Graag wil ik mij, Gerard Siteur stamboeknr 4233, aan jullie voorstellen als de nieuwe beheerder van onze website. Tot zijn grote spijt kan Jan van Duivenboden niet meer voor zijn website zorgen en hebben we in onderling overleg besloten dat ik deze taak verder op mij zal nemen. Het jaar op de Pollux is een belangrijk deel in ons leven geweest. Deze website en de hieruit voortvloeiende contacten en activiteiten mogen we beschouwen als een stukje maritiem erfgoed wat niet verloren mag gaan. Helaas kan een beer niet zo goed tegen het gure vaderlandse weer en overwinter ik in Thailand en mis, jammer genoeg, de jaarlijkse re├╝nie. Voor de communicatie m.b.t. de website, is de afstand niet belangrijk en zijn jullie idee├źn, suggesties, op- of aanmerkingen van harte welkom.
Ik wens jullie nog een plezierige reis door de website.
Gerard, 11 januari 2014  
gerard4233@vriendenvandepollux.nl

 
Noordwijk 08-08-2012

Beste Vrienden van de Pollux,
met pijn in mijn hart heb ik, zoals jullie in het bericht in het gastenboek van Rinus Hessing kunnen lezen, wegens gezondheidsredenen mijn taak als webmaster moeten be├źindigen, en ik ben dankbaar dat Rinus en zijn dochter Celina de website willen gaan beheren zodat de continu├»teit van mijn/ons "kindje" gewaarborgd kan blijven, zodat alle Vrienden van de Pollux en ge├»nteresseerden kunnen blijven communiceren en genieten van deze website vol informatie en heel veel foto's van onze club.Ik wil bij deze dan ook alle Vrienden van de Pollux bedanken voor hun inzet en medeleven op de momenten dat het allemaal niet meer gaat zoals een mens hoopt dat het zal gaan, maar goed mijn gezondheid gaat voor alles en ik wens jullie allen het aller beste, en ik hoop dat mijn gezondheid het toelaat om op de pikheet van 15 September aanwezig te kunnen zijn!

Het gaat U allen goed!
Met een Pollux Vriendengroet,
Jan van Duivenboden.